Meld je nu aan voor een proeftraining EMS

Yes, jij wilt een proeftraining Elektro Fitness, wat leuk. Je bent van harte welkom.

Omdat jouw gezondheid en veiligheid bij Manggorobe voorop staan, stellen we een paar vragen. Zo kunnen onze professionals inschatten of en hoe Elektro Fitness veilig en effectief voor jou is. 

Voor mensen met hartproblemen, hoge bloedruk en bepaalde medicatie zijn er risico’s die wij graag vermijden. Bij medische zaken adviseren wij altijd overleg met jouw huisarts voordat we starten. 

Na het invullen van onderstaand formulier word je doorgestuurd naar de bestelpagina. De kosten bedragen éénmalig €20.

Inschrijfformulier

Par-Q vragenlijst

De Physical Activity Readiness Questionnaire (PAR-Q) is een korte vragenlijst waarmee een professional kan inventariseren of een patiënt verantwoord kan deelnemen aan een oefenprogramma. Voor de meeste mensen zal lichamelijke inspanning geen problemen of gevaren opleveren. Echter is het belangrijk middels deze vragenlijst die personen op te sporen voor wie lichamelijke activiteit minder geschikt is of voor wie het verstandig is een medisch advies te krijgen over het soort activiteiten dat het meest geschikt is.

Om onnodige risico’s te vermijden moet voor het ondergaan van de proefsessie EMS training de onderstaande vragen worden beantwoord. Deelname aan de EMS trainingen geschiedt voor eigen risico. Aan het eind van de vragenlijst is ruimte voor medische bijzonderheden, die van belang kunnen zijn, b.v.: eventuele operaties, lichamelijke problemen. Het analyseren van iemand zijn/haar medische historie is van cruciaal belang. Het geeft de health en fitness professional inzicht in mogelijke levensbedreigende chronische aandoeningen als hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk, diabetes of reuma.
1. Heeft een arts ooit gezegd dat u een hartprobleem heeft en dat u alleen fysieke inspanning op advies van een arts zou mogen uitvoeren?
2. Heeft u pijn op de borst bij fysieke inspanning?
3. Heeft u in de afgelopen maand pijn op de borst gehad terwijl u geen fysieke inspanning uitvoerde?
4. Verliest u wel eens uw evenwicht als gevolg van duizeligheid of verliest u wel eens het bewustzijn?
5. Heeft u een skelet- of gewrichtsprobleem (bijvoorbeeld aan rug, knie of heup) dat kan verergeren door een verandering in u fysieke (sport)activiteiten patroon?
6. Schrijft uw arts op dit moment medicijnen voor (bijvoorbeeld plas pillen) in verband met bloeddruk of hartprobleem?
7. Bent u op de hoogte van andere redenen waarom u geen fysieke inspanning zou mogen uitvoeren?
Een EMS training met de XBody werkt met een impulsintensiteit binnen het micro-ampere bereik. Deze intensiteit is volledig veilig voor het menselijk lichaam. Er zijn echter een aantal aandoeningen en omstandigheden, waarbij het trainen met de XBody wordt afgeraden of alleen wordt toegestaan na goedkeuring van een geneesheer of behandelaar. Voor die goedkeuring ontvangt het management van Manggorobe Fit Forward graag een begeleidend schrijven. De goedkeuring van een geneesheer of behandelaar is nodig indien u een of meer van de volgende aandieningen heeft.

Indien u lijdt aan één van onderstaande contra-indicaties is deelname aan EMS sessie verboden:
- Epilepsie;
- Pacemaker/ Stents;
- Zwangerschap (wel ideaal na de zwangerschap);
- (Sterke) onregelmatigheden in de bloeddoorstroming;
- Darmwand hernia of liesbreuk;
- Tuberculose;
- Tumoren;
- Arteriosclerosis (aderverkalking) in een vergevorderd stadium of ander onregelmatigheden in de vaatdoorbloeding;
- Serieuze neurologische aandoeningen;
- Diabetis Mellitus (suikerziekte type I en II);
- Hemofilie (bloedingen, sterk bloedende diathese);
- Open wonden of geïrriteerde huid of anders dan genoemd huidziekte.
Ik verklaar hierbij door ondertekening van dit aanmeldformulier:
- Akkoord te gaan met de artikelen in de Algemene Voorwaarden van Manggorobe Fit Forward welke van toepassing zijn op het volgen van een EMS proeftraining;
- Akkoord te gaan met de huisregels;
- Akkoord invullen van een PAR-Q vragenlijst; - Voorafgaand 48 uur en/of tijdens een EMS sessie niet onder invloed te zijn van alcohol of contrabanden;